Al 50 jaar natuurlijk!

De Natuur en Milieufederatie Limburg bestaat 50 jaar
Met deze tijdlijn blikken we terug op een halve eeuw milieubeweging in Limburg. We starten onze tijdreis met de oprichting in 1971 en voegen wekelijks een jaartal toe met een bijzondere, opmerkelijke en/of bepalende gebeurtenis. Eind november 2021 vieren we ons jubileum met een speciale Ontmoetingsdag en maken we de tijdlijn compleet. De tijdlijn bevat ook interessante bijdragen van onze aangesloten organisaties.

Scroll of swipe naar beneden en klik op een van de ‘jaren’ als je er meer over wilt lezen.

START TIJDLIJN 1971-2021
 • Oprichting

  Op 23 november 1971 is de oprichtingsakte van de Stichting Milieuraad Limburg in aanwezigheid van notaris Van Reij uit Sittard door de oprichters Frans Notermans, een bevlogen advocaat uit Venlo, en Johannes Onland, toenmalige burgemeester van Born, ondertekend.

 • De grenzen aan de groei

  Belangrijke gebeurtenis

  Rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat.

 • Motie tegen vestiging olieraffinaderij in Ternaaien

  Nadat er plannen kwamen om een olieraffinaderij te vestigen in Ternaaien, net over de grens bij Eijsden, heeft het actiecomité Schone Maasvallei een motie gestuurd naar de Belgische en Nederlandse regeringen. In deze motie wijst de actiegroep "op de zeer ernstige bedreiging van het leefmilieu van een bevolking van 150.000 zielen en op de sociaal-economische, recreatieve en financiële consequenties van een vestiging in Ternaaien".

 • Stop Rijksweg 73

  De Rijksweg 73, ook wel de ruggengraat van Limburg genoemd, moest voor een snelle noord-zuidverbinding gaan zorgen en de bestaande doorgaande wegen ontlasten. Jarenlang werd er hevig gediscussieerd over de ligging van het zuidtracé op de oost- of op de westoever van de Maas.

 • Limburg loopt achter op milieugebied

  Ir. Henk Vijverberg, staffunctionaris van Stichting Milieufederatie Limburg, laat zich in een interview met Inkijk somber uit over het milieubeleid in onze provincie.

 • DSM-ramp: ontploffing NAK 2

  Op vrijdagmorgen 7 november 1975 trokken donkere wolken over het DSM terrein tussen Geleen en Beek. Bij het opstarten van de naftakraker 2 ontplofte de fabriek waardoor direct een enorme vlammenzee ontstond.

 • Eerste editie 4M Krant

  In 1976 werd de eerste editie van de 4M krant uitgebracht. De Milieukrant voor Maas- Mijn- en Mergelland was een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg, Vereniging Milieudefensie en Strohalm Limburg.

 • Aktie Geuldal

  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en Stichting het Limburgs Landschap voerden in het voorjaar van 1977 actie voor het behoud van drie belangrijke objecten in het Zuid-Limburgse Geuldal. Met de Aktie Geuldal hoopten de organisaties minstens twee miljoen gulden op te halen.

 • Niet zo blij dat ik rij

  Met de opkomst van de auto groeide ook de zorg over de negatieve milieu-impact van het vervoermiddel. In samenwerking met de Sportieve en Nadenkende Automobilisten Club (SNAC) werden pamfletten verspreid met het motto “Niet Zo Blij Dat Ik Rij”.

 • Perswandelingen Plateau Margraten

  In de lange strijd tegen de mergelwinning bij Margraten organiseerden de Stichting Milieufederatie Limburg in samenwerking met NS, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Bond Heemschut en het Recreatieschap perswandelingen over het Plateau van Margraten.

 • Een pilske zonder kraag

  Op 27 november 1980 werd er gestemd over de ruilverkaveling Mergelland. Milieuorganisaties vreesden dat de beoogde schaalvergroting nadelig zou uitpakken voor het karakteristieke Zuid-Limburgse landschap en startten een advertentiecampagne met de slogan ‘een pilske zonder kraag’.

 • De Dodewaard moet dicht!

  Begin jaren ‘80 wist de ‘Dodewaard-gaat-dicht!-beweging’ duizenden mensen te mobiliseren voor protestacties tegen de kerncentrale in Gelderland. Daarbij werd hulp ingeschakeld van lokale en provinciale natuur- en milieuorganisaties die actief betrokken zijn bij de strijd tegen kernenergie.

 • Graetheide Krant

  In 1982 rolde de Graetheide Krant van de pers. Met deze speciale uitgave reageerde het Graetheide Comité op het voornemen van DSM om met 200 hectaren uit te breiden op Graetheide. Dit gebied, gelegen tussen A2 en Julianakanaal, is al sinds 1969 gereserveerd als potentieel industrieterrein voor DSM.

 • ENCI’s argumenten weerlegd

  In 1983 bracht de Stichting Natuur en Milieufederatie een speciale editie van de Milieukrant uit waarin de staat van het mergellandschap Margraten onder de loep werd genomen. Zeven jaar eerder, op 8 november 1976, had de ENCI een vergunning aangevraagd voor het afgraven van een deel van het plateau van Margraten.

 • Basisnota Streekplan Zuid-Limburg terug in de kast

  Ook in Limburg was de werkloosheid in het begin van de jaren ‘80 ongekend hoog. Om het tij te keren stelde het provinciebestuur een 'Basisnota Algemene Herziening Streekplan Zuid-Limburg' op met een duidelijke prioriteit voor de "bevordering van de werkgelegenheid". Zo bevatte de nota de "eerste planaanzetten" voor een pretpark in Terworm en uitbreiding van het vliegveld Zuid-Limburg.

 • Overhandiging petitie R73

  Op 22 mei 1985, nabij Venlo, overhandigde Hans Heijnen een petitie aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes. Met de verzamelde handtekeningen pleitten diverse milieu- en natuurorganisaties voor de realisatie van het West-Tracé van de Rijksweg 73.

1971197219721973197419751976197719781979198019811982198319841985
BINNENKORT MEER